Om Budeiekalenderen 2012

Det hele startet med prosjektet Budeiekalenderen™ 2008 hvor fotograf og journalist Ingrid Eide dokumenterte den tradisjonsrike seterkulturen i Norge. Prosjektet ble videreført med Budeiekalenderen™ 2010 og 2011. Med Budeiekalenderen™ 2012 har kalenderen blitt interregional!

Budeiekalenderen 2012 er en grenseoverskridende dokumentasjon i ord og bilder av seterliv og seterbrukere i Dalarna og Fjellregionen i Hedmark. Den er produsert på initiativ fra fotograf og journalist Ingrid Eide, basert på materialet hun har samlet gjennom intervjuer og fotografering på til sammen 24 setre på begge sider av grensen. For å kunne realisere den grenseoverskridende kalenderen har Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland bidratt med økonomisk støtte til reiser og datainnsamling. Produksjonen av kalenderen er delvis annonsefinansiert og 30 prosent av annonseinntektene avsettes til et fond som disponeres til seminarer og kursvirksomhet av foreninger tilknyttet seterliv på begge sider av grensen.
   Målet er at denne interregionale kalenderen skal bidra til å løfte fram eksisterende seterdrift i områdene. Prosjektet skal også bidra til å styrke båndene mellom seterbrukere gjennom erfaringsutveksling og ved å skape varige grenseregionale nettverk mellom ulike aktører innen seterliv i Dalarna og Fjellregionen.
Ingrid Eide har på eget initiativ produsert en Budeiekalender fra de mest setertette områdene i Norge siden 2008, som har fått nasjonal oppmerksomhet. Hun ønsket å finne svar på hvem den norske budeie er i dag og i hvilken form vil “hun” overleve? Det samme spørsmålet reises gjennom dette prosjektet på svensk side. En kalender er en god måte å synligjøre seterlivet på. Synliggjøring er viktig for at seterlivet skal kunne overleve. Det er også viktig i forhold til satsingen på seterturisme som mange satser på som tilleggsnæring.
   Svenske seterbrukere tror at seterlivet i Norge knapt eksisterer.  På norsk side vet vi også lite om svenske seterliv. Det finnes mye felles historie som berører seterlivet i dette grenseregionale området. Samtidig har utviklingen vært ulik. Sjøl om norsk distriktslandbruk er i sterk endring har vi likevel kommuner på denne siden i av grensa hvor landbruket fortsatt er den viktigste næringa.
   I dag ser vi imidlertid at utfordringene for seterlivet er mye de samme. Ytre påvirkninger er landbrukspolitiske spørsmål, rovdyrpolitikk, krav om effektivisering og rasjonalisering. Stram økonomi innen landbruket og mangel på rekruttering til landbruket er andre faktorer. Kan de nye trendene med opplevelsesøkonomi, kortreist mat, ren mat og økologisk landbruk gi budeia og seterbrukeren en ny renessanse?
I Norge finnes cirka 1100 enkeltsetre og 200 fellessetre. I Sverige cirka 300. Hedmark er det nest største seterfylket med totalt 230 setre i drift. Dalarna er Sveriges nest største seterfylke med cirka 120 setre i drift.
   Av disse er til sammen 12 (6 norske og 6 svenske) presentert i denne kalenderen. Her er setre, områder og personer som alle har en historie. Historiene til de som har holdt på ei stund, som har erfaringene og seterlivet bak seg og kan øse av sine erfaringer, og de unge som har mulighetene foran seg.  Historier som bør fortelles! Bak i kalenderen finnes en noe mer utdypende tekst til hver enkelt seter. Her kan det variere om det er seterbrukerens historie eller setras historie som er mest vektlagt.  Denne teksten gjenspeiler også forskjellene i måten å utøve seterbruket på i disse områdene.  
Noen generelle konklusjoner etter en rundreise på setre i Fjellregionen i Hedmark og Vestre Dalarna:


Ulikheter

 

Likheter

 

Scandinavian Heartland er et grenseregionalt samarbeid innen Interreg Sverige-Norge 2007-2013. Samarbeidet omfatter Dalarna i Sverige og Fjellregionen i Norge. Prosjektet har som mål å bidra til økonomisk vekst og attraktive bomiljø i distriktene med fokus på å øke antall fastboende og besøkende.

Mer informasjon på www.scandheart.org


Ingrid Eide
Fotograf og journalist
ingrid@eide.no

Utgiver: INGRAFO, 2540 Tolga
Idé og foto: © Fotograf Ingrid Eide                               Grafisk utforming: © INGRAFO
© 2013 INGRAFO. Alle rettigheter. Kopiering og bruk av materiale fra denne siden er ikke tillatt uten samtykke.
Oppdatert 30.05.2022

 

Bli tilhengerav INGRAFO
på Facebook

ingrafo_cyan_g

Budeiekalenderen™

se1